PG Klubben tilbyder alle sine medlemmer adgang til en selvudviklet elektronisk logbog. Logbogen holder styr på alle dine flyvninger, progression og giver klubbens instruktører et godt overblik hvor langt folk er nået.

Logbogen forsimpler også administration for instruktørerne hvis elever benytter denne.

Logbogen kan findes her: https://log.pgklubben.dk

Har du ikke en bruger, så lav et opslag på vores Facebook gruppe, så kontakter administratoren dig og giver dig adgang.